datalab.blogfa.com ( مهرتاش مشعشعی )
LDH-1 اساسا در قلب
LDH-2 مشخصا در سیستم رتیکولو اندوتلیال
LDH-3 بیشتر در ریه ها و سایر بافتها
LDH-4 اغلب در کلیه ها – جفت و پانکراس
LDH-5 اساسا در کبد و عضلات مخطط دیده می شود.
در افراد طبیعی LDH-2 بیشترین درصد LDH توتال را تشکیل می دهد.
بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت پس از انفارکتوس میوکارد – LDH سرم افزایش یافته و در روزهای دوم تا سوم به حداکثر یا پیک خود میرسد و تقریبا روز پنجم تا دهم به میزان طبیعی خود باز می گردد. بدین ترتیب سطوح LDH سرم خصوصا در تشخیص دیرهنگام بیمارانی که دچار انفارکتوس قلبی شده اند مفید است.بعنوان مثال در بیماری که اظهار می دارد چهار روز پیش درد شدیدی در ناحیه سینه داشته است.
در افراد سالم نسبت LDH-1بهLDH-2 کمتر از یک است.معکوس شدن این نسبت (Flipped LDH) معمولا دوازده تا بیست و چهار ساعت بعد از انفارکتوس حاد ظاهر شده و تقریبا در هشتاد درصد بیماران تا چهل و هشت ساعت باقی می ماند.
در افرادیکه تنها به آنژین قلبی مبتلا می باشند (بدون انفارکتوس قلبی) احتمالا مقادیر LDH بالا نمیرود.
همچنین سنجش LDH در مواقعی که سنجش CPK-MB به آسانی قابل تفسیر نباشد مفید است.
امروزه سنجش تروپونین قلبی I جایگزین این آزمایش شده است.
بطور کلی همانطور که ذکر شد LDH یک تست بسیار غیر اختصاصی است و یک مقدار غیر طبیعی برای آسیب به هیچ ارگان خاصی – اختصاصی نیست.مقادیر نسبی LDH- SGOT- SGPT- بهمراه CPK ممکن است کلیدهائی را برای منابع افزایش LDH فراهم کنند.
افزایش در هردو آنزیم LDH و CPK بهمراه افزایش بیشتر در SGOT نسبت به SGPT در آسیب عضله قلبی یا اسکلتی رخ می دهد.

لاكتات دهيدروژناز آنزيمي است كه در سيتوپلاسم تمام سلولها و بافت هاي بدن يافت مي‌شود. گرچه شايع‌ترين كاربرد رايج آن در انفاركتوس حاد ميوكارد مي باشد ولي بايددانست كه LDH يك تست غير اختصاصي است كه مانند ESR مقدار آن در بيماريهاي زيادي افزايش مي‌يابد و بنابراين در غربالگري بسياري از بيماريها مي‌توان از آن بهره جست. مقادير LDH در نوزادان و شيرخواران به طور طبيعي بالاست ولي در بالغين مقدار آن با سن تغيير نمي كند و هيچ اختلافي در دو جنس وجود ندارد. افزايش قابل توجه LDH (بيش از 5 تا 10 برابر مقدار نرمال) در آنمي مگالوبلاستيك، انواع آنمي‌هاي هموليتيك، بدخيمي‌ها (بخصوص لنفوم ولوسمي) ، سپسيس و ايست قلبي ريوي ديده مي شود. در پنوموني پنوموسيستيس كاريني، LDH به طور متوسط بالا مي‌رود، در حالي كه در اكثر پنوموني‌هاي ديگر طبيعي است. ايزوآنزيمهاي LDH مي توانند در تومورهاي سلولي ژرم سل گنادها (بخصوص سمينوما و ديس ژر مينوما) به عنوان تومور ماركر بكار روند. در تشخيص انفاركتوس كليه وكارسينوم سلول كليوي (Renal cell carcinoma) و آسيب عضلات اسكلتي نيز مي توان از اين آنزيم بهره گرفت.


+ نوشته شده در  جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:50  توسط مهرتاش مشعشعی  |